ONLINE STRATEGIE

Creëer een winnende online strategie voor uw bedrijf met onze expertise in digitale marketing en groei.

Wat is strategie?

Een strategie is een bepaling van een keuze uit alternatieven op hoofdlijnen om een bepaald doel te bereiken. Strategische beslissingen lopen over een langere periode (jaar en langer) en vormen daarmee het centrale uitgangspunt voor deelbeslissingen (tactieken) die op korte(re) termijn genomen moeten worden. Zonder goede strategie geen succes!

Online strategie

Kort gezegd is dit geheel een proces van het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten voor de online kanalen. Waarom doet u de dingen die u doet? Welke online activiteiten zijn vereist? Wat gaat de online inzet opleveren? Welke onderdelen doen we nu en welke later? Is de doelstelling realistisch en haalbaar?

Online tactiek

Slimme strategie

Een goede strategie bestaat uit meerdere tactieken, die op haar beurt weer uit meerdere operationele beslissingen bestaan. De strategie gaat over de lange termijn. Beslissingen op middellange termijn vallen onder de tactiek. De korte termijn wordt operationeel genoemd.

Online Marketing: doelen

Waarom doet u de dingen die u doet? Wat en wie wilt u bereiken met uw internetsite, nieuwsbrief en/of online campagne? Wanneer en over welke periode? Intensief of geleidelijk. Hoeveel online contacten zijn benodigd? Wat doen uw concurrenten en waarom? En vooral: waar liggen uw (online) kansen en wat is uw plan?

Waarom doet u online de dingen die u doet? Ff sparren?

Strategische vragen

Aqui stelt kritische vragen om de juiste online strategie te bepalen. Linksaf of rechtsaf? We kijken naar uw doelstellingen, concept, propositie, USP’s, concurrenten, doelgroep(en), ROI, kansen, prioriteiten, de online marketing mix en uw marktbenadering.

Het gaat tenslotte om de juiste efficiënte mix van het totaal. En afgestemd op uw merk en de doelstellingen.

Op basis van de gezamenlijk afgestemde en gekozen online strategie ondernemen we pragmatische vervolgstappen. Want, wilt u blijven watertrappen of eindelijk eens gaan zwemmen? Bepaal nu de juiste koers voor meer rendement uit de online kanalen. Hoe? Met Aqui! Wij denken heel graag met u mee. Een duidelijke (online) strategie levert u altijd succes op!

Strategie vereist denken, tactiek vereist kijken

Koning van de strategie, Aqui

Verplaats je in de doelgroep, ontwikkel persona’s en kijk naar je huidige klanten. Van een hoogover positie ga je steeds dieper naar een uitvoerend niveau.

Ga je de omzet verhogen door extra investeringen, of wil je juist bezuinigen? Zorg je ervoor dat de kosten per klant lager worden, maar ga je wel voor meer instroom? Deze overwegingen kunnen hele andere gevolgen hebben voor de daadwerkelijke uitwerking. Aqui zaagt figuurlijk vrijblijvend een boom om zodat u het online bos weer ziet.

Key Performance Indicators (KPI’s) vormen vooraf en tijdens de uitvoering toetsmomenten. Loopt alles nog in de pas? Zien we onverwachtse uitkomsten en/of verrassingen?

Ziet u door de offline bomen het online bos niet meer?